PRODUCTS

Current:Home>PRODUCTS>IML SYSTEM

CATEGORY

GH​ 侧取式IML系统HJ系列

GH​ 侧取式IML系统HJ系列

Share to:

Product Details

GH 侧取式IML系统HJ系列


专为塑机250T机型以下的设计的悬挂式侧入IML系统,适合于各种盖子的平面贴标,此款机型,占地空间少,简易,轻便、经济1606289615610039.png1606289767210862.png1606289933269670.png

1625449500122004.jpg